Privacy policyTeam Ateljee 93

Privacy Verklaring
General Data Protection Regulation (GDPR)

Persoonsgegevens die ons werden verstrekt worden nooit doorgegeven aan derden en worden enkel gebruikt voor klantenbeheer.
Denkar bv (hieronder ook genoemd als “Ateljee 93” of zelfs “wij”, “ons” of “onze”) verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze Privacy Verklaring.
Een overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking kan u hier vinden:

Gebruik persoonsgegevens

Denkar bv verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor direct klanten- en orderbeheer. Meer specifiek kan gebruik gemaakt worden van uw persoonsgegevens voor:
  • Interne klantenadministratie
  • Opmaken, opsturen en opvolgen van offerte aanvragen, drukproeven, bestellingen en leveringen bij derden
  • Opsturen van catalogi, producten en monsters
  • Leveren van support
  • Facturatie (verzenden van facturen) en opvolging
  • Aanmaak en beheer van klantenplatform om uw bestelling in goede banen te leiden
  • Statistische doeleinden
  • Profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame

Privacybeleid en bescherming van uw privacy

Denkar bv hecht belang aan uw privacy en de bescherming ervan.  Daarom worden Uw persoonsgegevens nooit doorgegeven aan derden. Deze informatie wordt enkel gebruikt in het kader van ons klantenbeheer.
Enkel wanneer Denkar bv (of een groot deel van haar activa) zou worden overgenomen door een derde partij, kunnen uw persoonsgegevens overgedragen worden aan deze derde partij.

Beveiliging persoonsgegevens

Denkar bv verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.
Bewaarperiode en opslag persoonsgegevens
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding) en gedurende de periode die noodzakelijk is voor het vervullen van de doeleinden, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder “Verwerkingsdoeleinden en gebruik persoonsgegevens”.
Direct marketing
Tot op heden voeren we geen direct marketing en dit is ook niet de intentie.
Update Privacy Verklaring
Denkar bv is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op zijn website. Deze is online raadpleegbaar om zeker te zijn dat u kennis hebt van eventuele wijzigingen.
Vragen
Indien u vragen heeft over onze Privacy Verklaring of over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, gelieve ons te contacteren: Via e-mail: info@ateljee93.be
Mocht u het oneens zijn met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kunt u dit uitdrukken naar ons toe of zich ook wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Privacy Commissie, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).